Nota prawna

Ta strona internetowa jest prowadzona przez EFiS EDI Finance Service AG.
Am Weiher 3
63303 Dreieich
Kontakt elektroniczny: info@efis.de
Telefon: 06103 / 98720 

EFiS EDI Finance Service AG prawnie prezentowana przez: 

Przewodniczący zarządu: Pan Armin Gerhardt  

Rejestr spółek: Sąd Okręgowy HRB 40398 AG Offenbach
NIP: DE 11352 7971

Tłumaczenie niewiążące, tylko do informacji.

1. Ograniczenie odpowiedzialności

Zawartość strony

Zawartość strony tworzona jest z najwyższą starannością. Dostawca nie gwarantuje jednak kompletności, dokładności ani aktualności treści strony. Wykorzystanie zawartości strony na własne ryzyko.


Dostępność strony

Oferent będzie się starał aby usługa była dostępna bez  zastrzeżeń. Jednak przy wielkiej staranności nie może wykluczyć czasu przestoju. Oferent pozostawia sobie prawo do możliwości zmiany lub likwidacji swojej usługi. 

Obce linki
Ta strona zawiera skróty do stron trzecich ("obce linki"). Zawarte tu strony podporządkowane są odpowiedzialności obecnego użytkownika. Przed zastosowaniem skrótów obcych linków  oferent sprawdził czy nie wystąpią ewentualne przewinienia prawne. W danym momencie oferent nie zauważył żadnych przewinień prawnych. Oferent nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą zawartość stron trzecich zastosowanych na stronie oferenta. Zastosowanie stron trzecich nie oznacza jednak, że treść danych stron jest właściwa. Oferent nie jest zobowiązany do ciągłej kontroli stron trzecich. W momencie zauważenie wykroczenia stron trzecich zostaną one natychmiastowo usunięte.  

Brak stosunku kontraktowego
Poprzez użytkowanie strony oferenta nie dochodzi do żadnej umowy pomiędzy oferentem a użytkownikiem. 


2. Prawo chroniące inicjatora i jego usługi

Opublikowana na tej stronie treść podlega niemieckiemu prawu ochrony inicjatora i jego usług. Każde nie dopuszczane względem praw ochrony inicjatora i jego usług zastosowanie wymaga pisemnej zgody oferenta lub osoby prawnej. Dotyczy to przede wszystkim powielania, opracowania, tłumaczenia, zapisywania danych, przetwarzania oraz odtwarzania treści w różnorodnych bankach danych, systemach jak i mediach.  Treści i prawa trzecich są jako takie określone. Powielanie oraz przekazanie pojedynczych treści lub całej strony jest nie dozwolona i karalna. Zezwolone jest jedynie tworzenie kopii oraz ściąganie danych do użytku prywatnego, nie wykorzystywanego komercyjnie.  
Zastosowanie tej strony w obcych Frames jest możliwa po uzyskaniu pisemnego zezwolenia ze strony oferenta. 

2.1 Odniesienie do użytych obrazów

Niektóre ze zdjęć użytych na tej stronie są nabywane ze strony www.photocase.de  poprzez zakup licencji. 
Informacje o prawach autorskich są dołączone do odpowiednich obrazów.

Kilka zdjęć użytych na tej stronie jest chronione prawami autorskimi następujących fotografów: © davis - Fotolia.com
oraz Logo vector designed by Freepik


3. Ochrona danych

Poprzez odwiedzenie tej strony internetowej mogą zostać zapisane informacje takie jak data, godzina oraz oglądalność strony. Dane te nie zaliczane są do danych osobowych tylko anonimowych. Wykorzystywane one są przede wszystkich w statystykach. Nie przekazujemy danych osobom trzecim do zastosowania komercjalnego. Oferent zwraca w szczególności uwagę na to, że przesyłanie danych za pomocą internetu (np. e-mailem) zawiera wiele luk bezpieczeństwa i oferent nie jest w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa przed osobami trzecimi. 
Zastosowanie w reklamach danych kontaktowych zawartych w stopce strony internetowej jest nie dopuszczalne, chyba że oferent wystawi pismo zezwalające.Oferent oraz wszystkie osoby, które zamieszczone są na stronie internetowej zabraniają używania ich danych oraz ich przekazywania. 


3.1 Ochrona danych i Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

By ograniczyć dostęp Google Analytics do danych osobowych należy pobrać i zainstalować plik z następującego adresu -www.tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Więcej informacji na temat Warunków użytkowania oraz ochrony prywatności znajdą Państwo pod adresem www.google.com/analytics/terms/pl.html; lub www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html. Zwracamy uwagę, że na naszej stronie użyliśmy kodu "gat._anonymizeIp ()", by zapewnić anonimowy zbiór adresów IP (tzw. maskowanie IP).


3.2 Ochrona danych i Facebook

Zgodnie z polityką prywatności na naszej stronie internetowej używany jest tak zwany "System 2 kliknięć"

Bo nawet użycie normalnego przycisku Facebooka "Udostępnij" przenosi dane na Facebooka i udostępnia je osobom trzecim. (Więcej informacji znajdą Państwo tutaj .)

By zapobiec niechcianej wymianie danych między odwiedzającymi naszą stronę a Facebookiem, użyliśmy "System 2 kliknięć".

3.3 Ochrona danych w aplikacjach / programach firmy EFiS

Pobierając i używając oprogramowania (aplikacji, programów), informacje na temat dostępu (data, godzina) mogą zostać zapisane.

Stosuje się to tylko do celów statystycznych. Zebranych informacji nie udostępnia się osobom trzecim do celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

Dostawca wyraźnie zaznacza, że transmisje danych przez Internet posiadają luki w zabezpieczeniach i nie mogą być w pełni chronione przed dostępem osób trzecich.


4. Zastosowania prawne

Wyłączne zastosowanie miarodajnego prawa państwa Niemieckiego.